معرفی انجمن

اهداف و وظایف اساسی

اهداف:

 1. ارتقای ‌اقتدار ملی، تولید ثروت و افزایش كیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندیهای فناوری و نوآوری در كشور
 2. ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تكمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن
 3. توسعه «اقتصاد دانش‌بنیان» از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین دستگاهی
 4. ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری
 5. تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری وتوسعه شركتهای دانش‌بنیان
 6. توسعه فناوریهای راهبردی و اولویت‌دار ملی مصرح در نقشه جامع علمی کشور
 7. اعتلای ارتباطات بین‌المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری

وظایف اساسی:

 1. برنامه‌ریزی، هماهنگی بین بخشی و هم افزایی در «نظام ملی نوآوری» در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان
 2. هماهنگی و هم‌افزایی بین برنامه‌های توسعة کشور و سیاستهای كلان توسعه علم و فناوری كشور
 3. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تامین منابع مالی در نظام علم، فناوری و نوآوری کشور
 4. هدفمندسازی، هدایت و توسعه پژوهشهای کاربردی، تقاضا محور و مأموریت گرا و كمك به تجاری‌سازی نتایج آنها
 5. توسعه فناوری، تقویت فرآیند تجاری‌سازی و حمایت از موسسات و شرکتهای دانش‌بنیان و شرکتهای طراحی مهندسی
 6. حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسعه در کشور و ارتقای توان «مدیریت فناوری» در شركتهای دانش بنیان
 7. آینده نگاری و رصد فناوری، توسعه مراکز اطلاع رسانی فناوری و ایجاد و ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و تخصصی
 8. حمایت از ایجاد و تقویت زیرساختهای علمی، فناوری و نوآوری
 9. ارتقای كارآفرینی فناورانه و بهبود فضای كسب و كار دانش‌بنیان و هدایت سرمایه‌های كشور جهت تولید كالاها و خدمات دانش‌بنیان
 10. توسعه سازوكارهای سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر و تأمین مالی لازم در اقتصاد دانش ‌بنیان
 11. کمک به ارتقاء نظام مالكیت فكری و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوری و نوآوری
 12. کمک به ارتقاء فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی در حوزه علم و فناوری
 13. حمایت از ایجاد و توانمندسازی تشكل‌های خصوصی در زمینه تولید و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان
 14. انجام اقدامات لازم جهت توسعه اولویت‌های علم و فناوری نقشه جامع علمی كشور
 15. راهبری «ستادهای فناوری‌های راهبردی» و «كانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار»
 16. حمایت از نفوذ فناوری‌های برتر در صنایع موجود و راهبری اجرای «طرح‌های كلان فناوری و نوآوری» در محورهای راهبردی و نیازهای اصلی كشور
 17. تحریك تقاضا، بازارسازی وتضمین بازار برای تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنیان
 18. توسعه دیپلماسی علم و فناوری و ارتباطات بین‌المللی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در طرحهای دانش بنیان، هدایت سرمایه‌های انسانی و مالی ایرانیان خارج از كشور و توسعه شبكه‌های بین‌المللی علم و فناوری به ویژه در جهان اسلام با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط
 19. رصد فرصت‌های بین‌المللی بمنظور توسعه فناوری به ویژه شناسایی و كسب فناوری‌های نوظهور با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط
 20. توسعه فرآیندهای شناسایی، جذب و انتقال و انتشار فناوریها در کشور با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط